Tag: Pied Piper of Hamelin

Aletta Becker & Guy Livingston

Location Lange Houtstraat 8, Den Haag centrum (around the corner from the Mauritshuis, see map below)

Program: Lost for piano and spoken word (in English and Dutch). Script by Aletta Becker.

Saturday June 19th at 7pm

Het verhaal van de Rattenvanger van Hamelen speelt zich af in het schemergebied tussen mythe en geschiedenis. Bekend in tenminste 42 landen en 30 talen, zijn de personages terug te vinden in de beeldende kunst, literatuur, klassieke muziek, animaties en musicals. De Rattenvanger wordt afgeschilderd als de duivel en als de Dood; als dichter, zanger en zelfs als ’Solar Hero’. In alle verhalen komen kinderen voor, maar dat geldt niet voor de ratten…
Guy Livingston en Aletta Becker volgen in dit muzikale essay in dialoog met elkaar en het verhaal de ontwikkeling, interpretaties en consequenties van die verschillende versies.
Zijn de kinderen van Hamelen omgekomen of verdwenen?
Met dit onderzoek naar de kracht en de valkuilen van het vertellen van verhalen, blijven in ‘Lost’  beide opties mogelijk.

The story of the Pied Piper resides in the indeterminate area between myth and history. It is known in at least 42 countries and 30 languages and its characters appear in the visual arts, in literature, classical music, plays, cartoons and musicals. The piper has been depicted as the Devil and as Death, as a poet, a singer or even as a Solar Hero; in all stories there have been children, but there haven’t always been rats… In this musical essay, Guy Livingston and Aletta Becker dialogue their way into the lineage of the story, exploring the interpretations and ramifications of its many renditions. 
Did the children of Hamelin perish or disappear?
While investigating the power and the pitfalls of storytelling, ‘Lost’ leaves both options open. 

Aletta Becker schrijft teksten voor theater en maakt fictie en non-fictie audio voor podcasts, on-site installaties en musea. Ze studeerde theaterwetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en montage en regie aan de Nederlandse film en Televisie Academie. Op Schrijversvakschool Groningen geeft ze les in het schrijven van theaterteksten.

Aletta Becker writes plays, scenarios and poetry, and produces fiction and non-fiction audio for performances, podcasts, on-site installations and museums. She holds a MA in theatre science from the University of Amsterdam and graduated in directing and editing at the Dutch National Film School. She teaches writing for performance at Schrijversvakschool Groningen.